Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται πρόβλημα με το email σας επικοινωνήστε στο iakovos@e-chios.gr